Amtek

AMTeK keuringen

Norden Lifting Equipment en Aboma werken samen aan de veiligheid van uw kranen en hijs- en hefgereedschappen. 

Wij zijn aangesloten bij het Aboma / AMTeK systeem. Dit systeem waarborgt de kwaliteit van onze keurmeesters.

Voor wat betreft keuringen geeft het Arbobesluit (7.4a) aan dat deze mogen worden uitgevoerd door een aantoonbaar deskundig persoon die de nodige voorlichting en instructie heeft gehad. Dit is volledig gewaarborgd binnen het AMTeK-systeem.

 

Het AMTeK-systeem bevat de volgende elementen:

  • Aboma gaat een overeenkomst aan met een AMTeK-lidbedrijf waarin o.a. competenties van zowel bedrijf als monteur genoemd zijn.
  • De AMTeK-opleiding bevat een theoretisch en praktisch gedeelte. De opleiding houdt rekening met de achtergrondkennis en ervaring van de monteur.
  • AMTeK voorziet in jaarlijkse keuringsbegeleidingen. Een AMTeK-keurmeester ontvangt na deze begeleiding een nieuw certificaat met een geldigheid van maximaal een jaar.
  • Het bedrijfscertificaat wordt jaarlijks opnieuw uitgegeven indien het bedrijf voldoet aan hetgeen er in de overeenkomst staat.
  • Elke AMTeK-keuring wordt vastgelegd in het AMTeK-meldingensysteem. Op deze manier houdt Aboma, als aangewezen Notified Body, toezicht op de uitgevoerde keuringen.
Aboma logo
Abpma logo