ESP

ESP

Automatisch correctiesysteem tegen het slingeren van lasten.
Het effect van het zwaaien van de last (slinger beweging) tijdens het verplaatsen van de last onder een kraan kon voorheen alleen opgevangen of verminderd worden als de kraanbediener voldoende ervaring had om de inertiebewegingen van de last te beheersen.

Product voordelen:

  • Parameters zijn via de control interface eenvoudig in te voeren.
  • Verhoging van de productiviteit van de kraan.
  • ESP stelt de gebruiker in staat om het gehele werkgebied te gebruiken, zwaaibewegingen worden gecorrigeerd tijdens de lastverplaatsing, ongeacht de hoogte en de positie van de last.
  • Grotere veiligheid voor het personeel rondom de kraan. De kraanbediener kan zich concentreren op het verplaatsen van de last zonder zich druk te hoeven maken om de bewegingen van de kraan.
  • Minder onderhoudskosten (door minder mechanische belasting op de structuur, en minder elektrische belasting op de motoren).

Basisprincipe:
Het beheersen van de zwaaibewegingen van de last is gebaseerd op de tijdsberekening van de slingerbeweging en de hijshoogte.
ESP berekent en corrigeert automatisch de slingerbewegingen van de last onder de haak.
Automatisch correctiesysteem tegen ESP - Verlinde