Storing hijsmotor

Een voorbeeld uit de praktijk;
Een klant belde met een klacht dat de kraan het niet meer deed en er rook uit de motor kwam. Tijdens het onderzoek bleek de hoge snelheid van de motor verbrand. De oorzaak hiervan was een versleten / ingebrand relais. Veel kraan besturingen hebben 3 relais. Twee worden gebruikt om de draairichting te veranderen en een derde relais om te schakelen tussen de twee snelheden. Dat laatste relais is uitgevoerd met twee maak- en twee verbreek kontakten. De verbreekkontakten zijn gevoelig voor vonkvorming. Een elektromotor heeft een hoge inschakelstroom. Bij het verbreken van deze kontakten treedt er een vlamboog op. Vooral bij herhaaldelijk ’tippen’ kan dit schadelijk zijn voor het relais. Ons advies is ook om beter gebruik te maken van de lage snelheid, en pas op hoge snelheid over te gaan als de hijslast los is. Het doorschakelen naar de hoge snelheid dan in één keer te doen en niet via tippen.