Storing hijsmotor

Een voorbeeld uit de praktijk;
Een klant belde met een klacht dat de kraan het niet meer deed en er rook uit de motor kwam. Tijdens het onderzoek bleek de hoge snelheid van de motor verbrand. De oorzaak hiervan was een versleten / ingebrand relais. Veel kraan besturingen hebben 3 relais. Twee worden gebruikt om de draairichting te veranderen en een derde relais om te schakelen tussen de twee snelheden. Dat laatste relais is uitgevoerd met twee maak- en twee verbreek kontakten. De verbreekkontakten zijn gevoelig voor vonkvorming. Een elektromotor heeft een hoge inschakelstroom. Bij het verbreken van deze kontakten treedt er een vlamboog op. Vooral bij herhaaldelijk ’tippen’ kan dit schadelijk zijn voor het relais. Ons advies is ook om beter gebruik te maken van de lage snelheid, en pas op hoge snelheid over te gaan als de hijslast los is. Het doorschakelen naar de hoge snelheid dan in één keer te doen en niet via tippen.

Uw kraan vakkundig gekeurd!

Norden Lifting Equipment BV keurt uw bovenloopkraan vakkundig. Onze keurmeesters zijn in het bezit van een ABOMA/Amtek certificaat. Daardoor zijn wij in staat een goed oordeel te geven over uw bovenloopkraan.
Naast de verplichte jaarlijkse kuring voeren wij ook onderhoud uit. Hierdoor bent u verzekerd van goedwerkende kranen en wordt kostbare stilstand tot een minimum beperkt.

Dit alles doen we ook nog eens tegen zeer scherpe tarieven!

Norden Lifting Equipment en Aboma werken samen aan de veiligheid van uw kranen en hijs- en hefgereedschappen. 

Voor wat betreft keuringen geeft het Arbobesluit (7.4a) aan dat deze mogen worden uitgevoerd door een aantoonbaar deskundig persoon die de nodige voorlichting en instructie heeft gehad. Dit is volledig gewaarborgd binnen het AMTeK-systeem.

 

Het AMTeK-systeem bevat de volgende elementen:

  • Aboma gaat een overeenkomst aan met een AMTeK-lidbedrijf waarin o.a. competenties van zowel bedrijf als monteur genoemd zijn.
  • De AMTeK-opleiding bevat een theoretisch en praktisch gedeelte. De opleiding houdt rekening met de achtergrondkennis en ervaring van de monteur.
  • AMTeK voorziet in jaarlijkse keuringsbegeleidingen. Een AMTeK-keurmeester ontvangt na deze begeleiding een nieuw certificaat met een geldigheid van maximaal een jaar.
  • Het bedrijfscertificaat wordt jaarlijks opnieuw uitgegeven indien het bedrijf voldoet aan hetgeen er in de overeenkomst staat.
  • Elke AMTeK-keuring wordt vastgelegd in het AMTeK-meldingensysteem. Op deze manier houdt Aboma, als aangewezen Notified Body, toezicht op de uitgevoerde keuringen.

De inspectie van de hijsrem is een essentieel onderdeel van de keuring

Hijsrem

Het inspecteren van hijsremmen op goede werking is een belangrijk onderdeel van een goede periodieke inspectie en belangrijk om ervoor te zorgen dat de lading niet onverwacht valt en een zeer hoog  veiligheidsrisico vormt.

De rem achterop de hijsmotor is een magneetrem. De remdruk wordt veroorzaakt door een set veren die de remplaat tegen de remvoering drukt. Bij het inschakelen van het takel wordt de rem magnetisch en trekt de plaat los van de voering. Het is zeer belangrijk om deze rem regelmatig te laten controleren door een deskundig monteur. Tijdens de jaarlijkse inspectie worden de remmen onderworpen aan een lastproef om te testen of de rem de last voldoende vasthoudt. 

 

Vermoeiing van kraanliggers

De ligger(s) van een bovenloopkraan is een belangrijk onderdeel betreffende de veiligheid. De vermoeiing of materiaalmoeheid is het fenomeen dat een materiaal bezwijkt onder een zeer lang aangehouden dynamische of wisselende belasting. (Wikipedia) .
De vermoeiing van een kraanligger wordt veroorzaakt door het aantal cycli van de hijsbewegingen. Het vermoeiingsproces leidt tot scheurvorming en het ergste geval het breken van de ligger. In de berekening van nieuw te bouwen liggers wordt er rekening gehouden met de vermoeiing. De parameters die hier van belang zijn; belastinggeschiedenis, de geometrie van de ligger(s), de details van de constructie en het lastpatroon.

De berekening van de levensduur met betrekking op de vermoeiing is geen eenvoudige. Er moet rekening worden gehouden met de statische wielbelasting van de loopkat, afhankelijk van de positie variërend van het einde van de ligger tot het midden van de ligger. De dynamische belastingen ontstaan door versnelling en vertraging tijdens het hijsen, schuin hijsen bij het oppakken van lasten, de horizontale beweging van de kraan en het effect van botsen tegen de eindbuffers. De kraanliggers zijn dus onderworpen aan een variëteit van spanningen wat de berekening complex maakt.

Fatigue fracture failure of composite beam 2 (images by S. S. Badie and M. K. Tadros) 
Een stalen ligger onder een betonconstructie bezweken door vermoeiing

Vraag uw kraanleverancier voor een berekening van de levensduur van uw kraanliggers. Ook de jaarlijkse inspectie van kranen is belangrijk. Bij oudere kranen is het van belang de liggers regelmatig te onderzoeken op scheurvorming.

Wij adviseren u graag.

Preventief onderhoud aan uw kranen.

In deze blog vertellen wij u iets over het onderhoud van bovenloopkranen en preventief onderhoud specifiek.

Veel bedrijven nemen genoegen met de wettelijk verplichte jaarlijkse keuring. Norden Lifting Equipment heeft de gewoonte om dan gelijk onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de kraan. Toch blijkt dit, uit onze ervaringen, niet altijd voldoende. Kranen worden vaak dagelijks ingezet en intensief gebruikt. 
U kunt de levensduur, en de storingsfrequentie optimaliseren door vaker preventief onderhoud te laten uitvoeren. Stilstand tijdens het productieproces kost veel geld en tijd. Dit is in veel gevallen te voorkomen.
De kans dat een storing zich meldt van te voren is even groot als het winnen van de hoofdprijs in de loterij, dus zeer zeldzaam.

Veel eigenaren van kranen denken dat de jaarlijkse inspectie en onderhoudsronde voldoende is voor hun bovenloopkranen. Hiermee voldoet de eigenaar aan de wettelijk voorgeschreven termijn.
Elke kraan heeft een onderhoudsboek waar de fabrikant onderhoudsintervallen heeft voorgeschreven. Heel vaak zijn deze termijnen binnen een jaar overschreden vanwege het intensieve gebruik.

Vaak worden de inspecties aan de kranen uitbesteedt op basis van een vaste prijs en meestal krijgt de laagste aanbieder het werk. De inspecties voldoen aan de minimale wettelijke eisen maar de eigenaar mist dan elke vorm van professioneel onderhoud wat is afgestemd op de behoefte van de kraan.
Norden Lifting Equipment kan u helpen een goed preventief onderhouds-plan op te stellen. Hiermee reduceert u dure uitval van uw kranen.

Neem contact met ons op voor een uitgebreid onderhoudsplan voor uw kranen.  

Het belang van goed onderhoud voor uw kranen.  In deze blog leest u hier meer over waarom preventief onderhoud belangrijk is.
Monteur